Dijital hayatın yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda markalar, hedef kitlelerine yönelik her platform için özel ve senkron olmayan pazarlama stratejileri uyguluyorlardı. Bu da kısa süreli fayda sağlasa da hem sürdürülebilir olmuyordu hem de markanın bütünlük taşıması gereken imajını zedeliyordu. Çok kanallı pazarlama ile bu sorunlar ortadan kalkıyor.

Gelişen dijital mecraların sayısının artması ve tüketicilerin satın alma anlayışlarının değişmesiyle markalar, pazarlama yöntemlerini çok kanallı pazarlama (multi channel marketing) üzerine inşa etmeye başladı.

Çok kanallı pazarlamada amaç; dijital kanallarda etkin olarak yer alabilmek, tüm kanallarda tutarlı ve kesintisiz ilerleyebilmek, optimum yatırım getirisini (YG) dengelemek ve bilinirliği arttıran görünürlük seviyesinin altına inmemektir. Peki, çok kanallı pazarlama kavramı nedir ve neleri kapsar?

Çok Kanallı Pazarlama Nedir?

Online ve offline uygulamalar (TV kanalları, arama motorları, web sitesileri, sosyal medya, bloglar, mailler vb.) için yaratılmış iletişim ve pazarlama stratejilerinin bütününe çok kanallı pazarlama denmektedir. Çok kanallı pazarlama, birden çok pazarlama mecrası sayesinde çok kişiye ulaşmayı sağlar.

Oluşturulmak istenen iletişim ve pazarlama stratejileri, tüketici odaklı olduğundan tüketici tecrübelerine göre ilerlemektedir. Farklı mecralarda ayrı pazarlama stratejileri sunmak yerine tüketicinin olduğu mecraya uygun olan çözümler bulmak bu pazarlama türünün en önemli özelliğidir.

Çok Kanallı Pazarlama Nasıl Uygulanır?

İdeal tüketici (hedeflenen tüketici) profilleri ayrıntılı olarak analiz edilip tanımlanmalıdır. İdeal tüketici profili birden fazla olabilir. Oluşturulan profillemeye uygun olarak çok kanallı pazarlama için kullanılacak mecralar seçilir ve tek tek planlanır.

Tüketicinin aksiyon alıp yönlendirilmesi adına doğrudan pazarlama tekniği yerine dikkat çekici içerikler hazırlanarak kararlaştırılan ortak dil ile devam edilmelidir.

Tüm mecraların mobil ve tablet gibi cihazlarla uyumlu çalıştığından emin olmak gerekir. Aksi halde tüketici, çok etkili olan mesajı bile görmeden sitenizden ya da sosyal medya hesabınızdan çıkacaktır. Bu sebeple strateji ve kapsam arasındaki uyumun devamlılığı kritiktir.

Çok Kanallı Pazarlamada Analizin Önemi

Çok kanallı pazarlamada birden fazla platformun bulunması pazarlamacının özenle çalışmasını gerektirir. Elde edilenler verilerin ölçümlenmesi ve raporlanması belki de bu pazarlama türünün en can alıcı noktasıdır.

Pazarlama yapılan kanalların belirlenen key performance indicator (KPI, ulaşılması arzulanan hedef) ile olan ilişkisini karşılaştırmak, tüketici üzerinde etkili olan kanalları belirlemek  ve öne çıkan kanallar üzerine yoğunlaşabilmek için analiz yapılmaktadır. Kullanılan kanallar için belirlenen bütçe, yöntemler ve içerik aynı doğrultuda optimize edilmelidir.

Özetle çok kanallı pazarlamada başarılı olmak istiyorsanız güvenilir bir dijital ajanstan destek almak iyi bir çözüm olacaktır. Markanız için hedef kitlenizi tespit ederek hedef kitlenin bulunduğu kanallar üzerinden uygulayacağımız strateji sayesinde emin ellerde olacaksınız.

 

Aslı Çiğdem