GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme aşağıda açık adres ve iletişim bilgileri olan firmalar/şahıslar arasında düzenlenerek imza altına alınmıştır.

  • ……………………………………

TC Kimlik No

Adres:

  • FEVREKA REKLAM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Adres: : Caferağa Mah. Mühürdarbağı Sok. No:16/4 Kadıköy İstanbul

Madde 2: SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşmenin amacı, taraflar arasındaki ticari ilişki çerçevesinde FEVREKA’ya ait her türlü bilginin gizliliğinin teminidir.

 

Madde 3:“TARAFLAR” IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında kurulacak iş ilişkisi hususunda ve yahut da söz konusu iş ilişkisi ile ilgili olarak yapılacak her türlü görüşme ve müzakerelerde, tarafların kendisi, temsilcileri ya da çalışanlarınca yazılı veya sözlü olarak, kağıt üzerinde kaset, CD, USB veya başka herhangi bir araç ve vasıta ile açıklanan her türlü bilgi, belge, doküman, kaynak, araştırma, know-how, öngörü, fikir, buluş, iş, metot, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, tapu kayıtları, belediye kayıtları,tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bulunan kayıtlar, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü Taraflar arasındaki proje çerçevesinde öğrenecek tüm işletmesel, ticari, mali, teknik, bilimsel bilgiler, uzmanlık gerektiren ve fakat bunlarla sınırlı olmayan bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

 

Taraflar bu Gizli Bilgi’yi, büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişi ve kuruluşlara hangi suretle olursa olsun doğrudan ve/veya dolaylı olarak vermemeyi, kullandırtmamayı, diğer Tarafın açıkça ve yazılı izni olmadan kullanmamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, yayımlamamayı, ifşa etmemeyi,_proje dışında doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmamayı, amaç çerçevesinde görevlendirilen personeline ancak ve sadece işin gereklerinin yerine getirilmesi için gerektiği kadarıyla, gerektiği takdirde ve gereken ölçüler içinde vermeyi, ilgili personel haricinde hiçbir çalışanının Gizli Bilgi’yi elde etmediği hususunda gerekli tüm tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 4: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Dört maddeden ibaret işbu Sözleşme 14.03.2022 tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak hüküm altına alınmıştır.

 

FEVREKA REKLAM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.                 ……………………